เอกสารประกอบการชี้แจงประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เอกสารประกอบการชี้แจงประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ประชาสัมพันธ์


1. เอกสารประกอบการชี้แจงประกาศประกาศ อ.ก.พ.กรมประมง ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของกรมประมง (รายละเอียด) (รายละเอียด)

 

2. เอกสารประกอบการชี้แจงประกาศประกาศ อ.ก.พ.กรมประมง ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ของกรมประมง (รายละเอียด) (รายละเอียด)

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ...  4,039   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน   2,999  แจ้งเวียนตำแหน่งข้าราชการว่างและที่จะว่าง   2,926  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่...  1,887  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งน...  1,407  ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นก...  1,277  กรมประมงเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 97 อัตรา   1,211  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้...  997  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ...  975  การประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเ...  740


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ