เจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพโปรดแจ้ง >>>ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล<<<

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพโปรดแจ้ง >>>ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล<<< 

บริการ


- เจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพ

- ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ

- เสนอแนะการให้บริการ

โปรดแจ้งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่ QR Code ตามที่แนบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ