คลินิก HR ทุกปัญหามีทางออก ทุกปัญหามีทางแก้ ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ ความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล Click ที่นี่!!!!

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

คลินิก HR ทุกปัญหามีทางออก ทุกปัญหามีทางแก้ ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ ความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล Click ที่นี่!!!! 

บริการ


ทุกปัญหามีทางออก ทุกปัญหามีทางแก้
ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ
ความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล
สังกัดกรมประมงได้ที่ คลินิก HR
คลินิกสำหรับบุคลากรกรมประมง
ทุกเรื่องมีคำตอบ ทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขเปิดให้บริการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ