โคมไฟสัญญาณสำหรับการเดินเรือ (Navigation Lights)

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

โคมไฟสัญญาณสำหรับการเดินเรือ (Navigation Lights) 

หมอเรือ

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |   ข่าววันที่: 2019-08-14 |  อ่าน: 159 ครั้ง
 

โคมไฟสัญญาณสำหรับการเดินเรือ (Navigation Lights)

          การเดินเรือในเวลากลางคืน เรือเดินทะเลทุกลำจะต้องติดตั้งและใช้โคมไฟสัญญาณตามกฎการเดินเรือสากล เพื่อแสดงให้เรือที่อยู่ในบริเวณได้ทราบและสามารถกำหนดทิศทางของเรือลำนั้นๆ ได้อันเป็นประโยชน์ในการบังคับเรือไม่ให้เกิดการชนกัน หรือหลีกเลี่ยง หรือส่งสัญญาณขอทาง

          คำจำกัดความและความหมายของโคมสัญญาณหรือ Navigation Lights ที่ติดตั้งและใช้ในการเดินเรือเวลากลางคืนหรือในขณะที่ทัศนะวิสัยในการมองเห็นไม่ดีเนื่องจากสภาวะอากาศของทะเล
          1. Masthead light หมายถึง ไฟเสาเรือ เป็น โคมไฟสีขาวที่ติดตั้งเสาด้านหน้าและ/หรือเสาหลัง แนวกึ่งกลางลำเรือ มีมุมกว้างด้านหน้า 225 องศา

          2. Side lights หมายถึง ไฟกราบเรือ เป็น โคมไฟสีแดง (ติดตั้งด้านกราบขวา) และ โคมไฟสีเขียว (ติดตั้งด้านกราบซ้าย) เพื่อแสดงให้เรือที่ผ่านไปมาในตอนกลางคืนทราบทิศของหัวเรือที่เดินทาง มีมุมกว้างด้านหน้า 112.5 องศา สำหรับเรือที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า 20 เมตร โคมไฟกราบเรือสามารถติดตั้งแบบรวม (Combined) อยู่ในโคมไฟเดียวกันได้ทั้งสีแดงและสีเขียว ติดตั้งไว้ที่บริเวณแนวกึ่งกลางลำเรือ ด้านหน้าหรือด้านท้ายเรือ

          3. Stern light หมายถึง ไฟท้ายเรือ เป็นโคมไฟสีขาว ติดตั้งบริเวณท้ายเรือหันหน้าออกไปด้านท้าย มีมุมกว้างด้านหน้า 135 องศา

          4. Towing light หมายถึง ไฟลากจูง เป็นโคมไฟสีเหลือง มีคุณสมบัติเหมือนไฟท้ายเรือในข้อ 3 และติดตั้งเหนือไฟท้ายเรือ

          5. All-round light หมายถึง ไฟรอบทิศ เป็นโคมไฟสีขาว, สีเหลือง, สีเขียว หรือสีแดง เปล่งแสงสว่างและมองเห็นได้รอบ 360 องศา ติดตั้งเพื่อเป็นไฟสัญญาณที่ยอดเสาหรือบนเสากระโดงเรือ

          6. Flashing light หมายถึง ไฟกระพริบ เป็นโคมไฟสีขาว, สีเหลือง, สีเขียว หรือสีแดง กระพริบเป็นจังหวะติดต่อกันปกติจะกระพริบ 120 ครั้งต่อนาทีหรือมากกว่า ติดตั้งเพื่อเป็นไฟสัญญาณที่ยอดเสาหรือบนเสากระโดงเรือ

          7. Special flashing light หมายถึง ไฟสัญญาณกระพริบเฉพาะงาน เป็นโคมไฟสีเหลือง กระพริบเป็นจังหวะติดต่อกัน 50 ถึง 70 ครั้งต่อนาที ติดตั้งแนวกึ่งกลางของสิ่งที่ทำการลากจูงด้านหัวและท้าย หรือติดตั้งกับแนวอวน หรือติดตั้งบนบกเพื่อแนวเขื่อน เป็นต้น

          ทัศนวิสัยของโคมไฟ (Visibility of lights) เรือยาวตั้งแต่ 50 เมตรขึ้นไป
                     • โคมไฟเสากระโดง 6 ไมล์
                     • โคมไฟข้างเรือ 3 ไมล์
                     • โคมไฟท้ายเรือ 3 ไมล์
                     • โคมไฟพ่วงจูง 3 ไมล์
                     • โคมไฟมองเห็นได้รอบทิศ 3 ไมล์


          เรือยาวตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง 50 เมตร
                     • โคมไฟเสากระโดง 5 ไมล์
          เว้น เรือที่ยาวไม่ถึง 20 เมตร 3 ไมล์
                     • โคมไฟข้างเรือ 2 ไมล์
                     • โคมไฟท้ายเรือ 2 ไมล์
                     • โคมไฟพ่วงจูง 2 ไมล์
                     • โคมไฟมองเห็นได้รอบทิศ 2 ไมล์
          เรือยาวไม่ถึง 12 เมตร
                     • โคมไฟเสากระโดง 2 ไมล์
                     • โคมไฟข้างเรือ 1 ไมล์
                     • โคมไฟท้ายเรือ 2 ไมล์
                     • โคมไฟพ่วงจูง 2 ไมล์
                     • โคมไฟมองเห็นได้รอบทิศ 2 ไมล์
          เรือหรือวัตถุที่บางส่วนจมน้ำมองเห็นไม่เด่นชัดขณะถูกลากจูง
                     • โคมไฟสีขาวมองเห็นได้รอบทิศ 3 ไมล์

Cr.marinerThai


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ความทรงตัว (Stability) ของเรือ.. (2,453)  ถ่วงน้ำหนักท้องเรือ.. (1,895) ขีดจำกัดความเร็วตัวเรือ .. (1,715) คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ Mer 200hp .. (1,503) คู่มือความปลอดภัยสำหรับเรือประมงขนาดเล็ก.. (1,466) เรือตรวจประมง 19 ฟุต.. (1,338) เรือตรวจประมง Air Boat.. (1,320) เรือตรวจประมง 38 ฟุต.. (1,311) เรือตรวจประมง 100 ฟุต.. (1,283) เรือตรวจประมง 70 ฟุต.. (1,272) แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในเรือตรวจประมง.. (1,215) เรือตรวจประมง 60 ฟุต.. (1,165) แบบฟอร์ม ปูมเรือ,แบบ ชร4,แบบ ชร 5 ก ข ค ง.. (1,078) แบบ ฟอร์ม กพป 1,2,3 แก้ไขครั้งที่ 2.. (849) ประวัติเรือใบไม้เขียว.. (769) เรือ 100 ฟุต.. (467) เรือตรวจประมง.. (441) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศา.. (436) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง 1001 และ 1002.. (411) ตรวจสอบความก้าวหน้าการต่อเรือตรวจการประมง.. (382)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900