รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง

 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง 

ยินดีต้อนรับ

 เผยเเพร่: 2019-09-19  |   ข่าววันที่: 2019-09-19 |  อ่าน: 293 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ความทรงตัว (Stability) ของเรือ.. (2,855)  ถ่วงน้ำหนักท้องเรือ.. (2,069) ขีดจำกัดความเร็วตัวเรือ .. (1,929) คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ Mer 200hp .. (1,580) คู่มือความปลอดภัยสำหรับเรือประมงขนาดเล็ก.. (1,559) เรือตรวจประมง 19 ฟุต.. (1,512) เรือตรวจประมง 100 ฟุต.. (1,506) เรือตรวจประมง Air Boat.. (1,468) เรือตรวจประมง 70 ฟุต.. (1,451) เรือตรวจประมง 38 ฟุต.. (1,445) เรือตรวจประมง 60 ฟุต.. (1,344) แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในเรือตรวจประมง.. (1,326) แบบฟอร์ม ปูมเรือ,แบบ ชร4,แบบ ชร 5 ก ข ค ง.. (1,225) ประวัติเรือใบไม้เขียว.. (907) SOLAS ,Safety Of Life At Sea .. (843) International maritime signal flags การสื่อสารทัศนสัญญาณระหว่างเรือด้วย ธงประมวล.. (638) โคมไฟสัญญาณสำหรับการเดินเรือ (Navigation Lights).. (630) เรือ 100 ฟุต.. (558) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง กองตรวจการประมงเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศา.. (523) เรือตรวจประมง.. (515)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมง

     กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการประมงกองตรวจการประมง (กรมประมง) อาคารกลางน้ำ 3 ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900