ข้อมูลพื้นฐาน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศหลักเกณฑ์การตัดสินและขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉ... (665)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั... (536)  ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง  (495)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2564  (367)  ประกาศ รายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)  (331)  ประกาศ บัญชีรายชื่อผุู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่... (292)  เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวนแหล่งปลาหน้าวัด  (226)  โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน. ปี 2564 (คชก.64... (127)  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยพิบัติด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (43)  การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว  (37)