เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวนแหล่งปลาหน้าวัด


[2022-05-31] ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม [2021-08-10] เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวนแหล่งปลาหน้าวัด [2021-06-17] ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม [2020-06-18] แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง [2020-02-27] สัตว์น้ำที่สำคัญ และตลาดที่รับผลผลิต [2020-02-27] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-27] ข้อมูลการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3 [2020-02-27] สัตว์น้ำควบคุมของจังหวัดนครปฐม [2020-02-27] ประมงอาสา จังหวัดนครปฐม [2020-02-26] งบประมาณหน่วยงานได้รับจัดสรร อ่านทั้งหมด 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวนแหล่งปลาหน้าวัด 


เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และจำนวน

        จังหวัดนครปฐม ดำเนินการประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่ 7 อำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 129 แห่ง ดังรายละเอียด

          1. อำเภอสามพราน  จำนวน 15 แห่ง

           2. อำเภอบางเลน  จำนวน 45 แห่ง

         3. อำเภอนครชัยศรี  จำนวน 33 แห่ง

         4. อำเภอกำแพงแสน  จำนวน 13 แห่ง

         5. อำเภอเมืองนครปฐม  จำนวน 18 แห่ง

         6. อำเภอพุทธมณฑล  จำนวน 15 แห่ง

         7. อำเภอดอนตูม  จำนวน 5 แห่ง

สามารถ Download บัญชีแสดงการประกาศการขึ้นทะเียนที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ตั้ง และเนิ้อที่ 

 

แหล่งปลาหน้าวัด

จังหวัดนครปฐม ไม่มีแหล่งปลาหน้าวัด