ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม

ข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดนครปฐม 

 เผยเเพร่: 2020-02-26  |  อ่าน: 370 ครั้ง


ข้อมูลสถิติการประมง

        จังหวัดนครปฐม มีผลผลิตภาคการประมง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ผลผลิตจากภาคการทำประมงจากแหล่งน่ำต่างๆ และผลผลิตจากภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในปีงบประมาณ 2564 เป็นการสำรวจเพื่อประเมินสถิติภาคการประมงในปี 2563 โดยผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200 ตัวอย่าง ผู้ทำการประมงจากการจับ และ 1,230 ตัวอย่างสถานประกอบกสนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ผลการประเมินดังแสดงในตาราง