ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม

ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดนครปฐม 

 เผยเเพร่: 2020-02-26  |  อ่าน: 1,189 ครั้ง


แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำสาธารณะ

       จังหวัดนครปฐมมีแหล่งน้ำธรรมชาติหลักที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำนครชัยศรี และสาขาของแม่น้ำทั้งสอง ลำคลอง เป็นโครงข่ายของลุ่มน้ำ มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 18,560 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 11.6 ล้านไร่ การประเมินพื้นที่น้ำของลำน้ำสายหลักและสาขาของแม่น้ำท่าจียนและแม่น้ำนครชัยศรี รวมถึงแหล่งสาธารณะประเภทแหล่งน้ำปิด ประเภทหนองบึง และแหล่งน้ำปิดจากการก่อสร้างต่างๆ  ในพืนที่ 7 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 25,357 ไร่ แยกเป็น

      1. แหล่งน้ำไหลประเภทแม่น้ำ ลำคลอง ลำรางธรรมชาติ พื้นที่ประมาณ 23,067 ไร่

      2. แหล่งน้ำนิ่งประเภทหนองบึง และแหล่งน้ำปิดจากการก่อสร้างต่างๆ พื้นที่ประมาณ 3.290 ไร่

โดยพื้นที่แหล่งน้ำตามกลุ่ม 2 ประเภทแหล่งน้ำ รายอำเภอ ดังแสดงในตาราง 

อำเภอ

แม่น้ำ ลำคลอง

หนองบึง และแหล่งน้ำปิดอื่นๆ

หมายเหตุ

จำนวน (แห่ง)

ประมาณพื้นที่ (ไร่)

จำนวน (แห่ง)

ประมาณพื้นที่ (ไร่)

กำแพงแสน

25

2,664

38

347

 

ดอนตูม

11

155

8

176

 

นครชัยศรี

60

4,235

1

250

แหล่งทำประมงจากการจับ

บางเลน

75

6,373

4

473

แหล่งทำประมงจากการจับ

พุทธมณฑล

4

820

-

-

 

เมืองนครปฐม

68

3,553

32

1,498

 

สามพราน

139

4,267

1

546

แหล่งทำประมงจากการจับ

รวม

 

23,067

 

3.290