•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนเมษายน 2565   157   สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนเมษายน 2565   142  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 19 เม.ย 65   136  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 23 พ.ค. 65   123  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 23 เม.ย 65   112  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   105  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 24 เม.ย 65    100  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 22 เม.ย 65   98  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 21 เม.ย 65   91  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 5 เม.ย 65   86