ผอ.ศจร.เขต 2(สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี


[2022-08-16] หน้าที่ความรับผิดชอบ.. [2021-08-04] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-01-27] รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของด่านตรวจประมงปั.. [2021-01-23] กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. [2020-03-02] จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-02-20] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. อ่านทั้งหมด 

ผอ.ศจร.เขต 2(สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  

เวลา 14:30 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ร่วมประชุมชี้แจงชุดตรวจเรือสหวิชาชีพ เกี่ยวกับคู่มือ PIPOฉบับใหม่ (ปี 2563) เพื่อให้การปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยความถูกต้อง ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี

เวลา 16:30 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี สอบถามปัญหาและอุปสรรค พร้อมให้กำลังใจและแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี