ผอ.ศจร.เขต 2(สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี

จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02 ] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02 ] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02 ] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-03-02 ] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20 ] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. [2020-02-20 ] ร่วมตรวจเรือและแรงงานในภาคประมง.. [2020-02-20 ] FIT ศรชล.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.. [2020-02-20 ] ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า.. [2020-02-20 ] ผอ.ศจร.เขต 2(สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี.. [2020-02-20 ]
อ่านทั้งหมด 

ผอ.ศจร.เขต 2(สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |  อ่าน: 431 ครั้ง

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  

เวลา 14:30 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ร่วมประชุมชี้แจงชุดตรวจเรือสหวิชาชีพ เกี่ยวกับคู่มือ PIPOฉบับใหม่ (ปี 2563) เพื่อให้การปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน ด้วยความถูกต้อง ณ ห้องประชุม ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี

เวลา 16:30 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี สอบถามปัญหาและอุปสรรค พร้อมให้กำลังใจและแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี