•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนเมษายน 2565   133   สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนเมษายน 2565   128  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 15 ก.พ. 65    127  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 19 เม.ย 65   119  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 25 มี.ค. 65   115  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565    108  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 23 พ.ค. 65   107  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 17 มี.ค. 65   93  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมีนาคม 2565    92  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 23 เม.ย 65   90