•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565   126   ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 29 ก.ย. 65   111  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานีวันที่ 25 มกราคม 2566   92  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 21 พ.ย. 65   90  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 17 ต.ค. 65    77  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 13 มกราคม 66    76  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกันยายน 2565   71  ข่าวสารการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงปัตตานี วันที่ 28 มกราคม 2566   71  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565   70  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 28 ต.ค. 65   60