FIT ศรชล.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


[2022-08-16] หน้าที่ความรับผิดชอบ.. [2021-08-04] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-01-27] รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของด่านตรวจประมงปั.. [2021-01-23] กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. [2020-03-02] จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-02-20] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. อ่านทั้งหมด 

FIT ศรชล.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี พร้อมชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ได้ให้การต้อนรับชุด “Flying Inspection Team” หรือ FIT ของศรชล. นำทีมโดย นาวาเอกดรณ์ ทิพนันท์ ซึ่งเป็นการบูรณาการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเรือจากกองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน ในการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยได้รับคำแนะนำ รวมถึงแจ้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานในการทำงานของศูนย์ฯ ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมนี้  ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของชุดสหวิชาชีพในการตรวจเรือประมง ณ พื้นที่จังหวัดปัตตานี