สถิติการแจ้งเรือเข้าออกรายเดือน


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนตุลาคม 2565   95   สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมิถุนายน 2565   93  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 10 มิ.ย. 65   87  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565    78  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 7 ก.ค. 65   76  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 7 ส.ค. 65    72  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 8 ส.ค. 65    69  ประชาสัมพันธ์เจ้าของเรือประมง ในการตรวจสอบข้อมูลหนังสือคนประจำเรือ (seabook)   68  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 19 ก.ค. 65    66  ผอ.กรป ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงปัตตานี   66