สถิติการแจ้งเรือเข้าออกรายเดือน


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 5 ก.พ. 65   171   ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 1 ธ.ค. 64   140  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   129  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 19 ม.ค. 65    125  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนธันวาคม 2564   115  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 15 ม.ค. 65   108  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 28 ม.ค. 65   106  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 25 ม.ค. 65   92  ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 19 เม.ย 65   92  สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนมกราคม 2565   89