สถิติการแจ้งเรือเข้าออกด่านตรวจประมงปัตตานี

สถิติการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง ประจำเดือนสิงหาคม 2564

สถิติการแจ้งเรือเข้าออก ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สถิติการแจ้งเรือเข้าออก ประจำเดือนมิถุนายน 2564

สถิติการแจ้งเรือเข้าออก ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

สถิติการแจ้งเรือเข้าออก ประจำเดือนเมษายน 2564 

สถิติการแจ้งเรือเข้าออก ประจำเดือนมีนาคม 2564 

สถิติการแจ้งเรือเข้าออก ประจำเดือนมีนาคม 2564 

สถิติการแจ้งเรือเข้าออก ประจำเดือนมีนาคม 2564 

สถิติการแจ้งเรือเข้าออก ประจำเดือนมีนาคม 2564 

สถิติการแจ้งเรือเข้าออก ประจำเดือนมีนาคม 2564 

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • คำสั่ง คสช 22/2560.. (1,750)  เครื่องหมายประจำเรือประมงพาณิชย์.. (1,436) ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี.. (1,186) รัชกาล10.. (1,047) ระบบ E-PIPO  Fishing  info  ของกรมประมง และ Single Window 4 Fishing Feet ของกรมเจ้าท่า.. (1,007) ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย.. (996) กิจกรรมการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี.. (984) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล.. (958) 30 พ.ค. 60 เวลา 09:00 - 10:00 น. นายธีรพงษ์ อภัยภัคดี ผอ.ศจร.เขต 2 สงขลา ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าของ Fip สายบุรี และให้คำแนะนำเกี่ยวก.. (936) ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี .. (922)