[2022-08-16] หน้าที่ความรับผิดชอบ.. [2021-08-04] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-01-27] รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของด่านตรวจประมงปั.. [2021-01-23] กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. [2020-03-02] จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-02-20] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า 


วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. นายฟุรกอน  หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมพบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ เรื่องแรก คือ การส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา ประเด็นการให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญและจัดกิจกรรม/โครงการดี ๆ สำหรับเยาวชนในจังหวัดปัตตานี และกำชับทุกหน่วยต้องดำเนินการบริหารจัดการขยะในสำนักงานฯ ที่ได้กำหนดเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลอย่างเป็นระบบ

ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี