ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี


[2022-08-16] หน้าที่ความรับผิดชอบ.. [2021-08-04] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-01-27] รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของด่านตรวจประมงปั.. [2021-01-23] กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ.. [2020-03-02] จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-02-20] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. อ่านทั้งหมด 

ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี  


วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 น.นายฟุรกอน หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี เรือเอกธัญญะ  ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี น.อ.ธีรนันท์  มาแดง รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ศจร.ปัตตานี และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพให้การต้อนรับ พล.ร.ต.พิจิตต  ศรีรุ่งเรือง (ผอ.สนง.ฝอ.ศรชล.ภาค 2 ) ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 พร้อมคณะซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ ได้สอบถาม ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่