ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย

ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-09-02 ] ประกาศผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการ [2020-06-07 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-05-01 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-10-30 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-09-26 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-03-29 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างเครื่องถ่ายเอกสาร [2018-09-26 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 ราย [2018-09-25 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ควบุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-25 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-09-25 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย [2018-03-29 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย 

 เผยเเพร่: 2018-03-29  |  อ่าน: 715 ครั้ง

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ

1.ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า ณ ท่าเทียบเรือประมงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 ราย ดังนี้

   1.นางสาวศิริวรรณ นนทิกาล

   2.นางสาวอมิตตา แตงวิเชียร

   3.นายอุสมาน บินหามะ

   4.นายอับดุลรอเซะ เจะเลาะ

   5.นายอับดุลเลาะมาน หามะ

   6.นางสาวรอซีดะห์ กะลูแป

   7.นางสาวอาริณี มูน๊ะ

   8.นางสาวปิ่นอนงค์ ชูสุทธิ์

2.ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สื่อสาร จำนวน 2 ราย ดังนี้

   1.นายณัฐวัฒน์ ดำแก้ว

   2.นายธขภณ ดำแก้ว

https://www.facebook.com/pattani.pipo.7