ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย

ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [2021-06-05 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการงานสื่อสารและระบบติดตามเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-06-03 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-06-03 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-04-21 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการงานสื่อสารและระบบติดตามเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-04-21 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-04-21 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะราคากลางจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-01-24 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะราคากลางจ้างงานสื่อสารและระบบติดตามเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-01-24 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะราคากลางจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2021-01-24 ] ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2020-09-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศกรมประมง เรื่องผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย 

 เผยเเพร่: 2020-09-02  |  อ่าน: 1,059 ครั้ง


ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการ

1.ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า ณ ท่าเทียบเรือประมงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8 ราย ดังนี้

   1.นางสาวศิริวรรณ นนทิกาล

   2.นางสาวอมิตตา แตงวิเชียร

   3.นายอุสมาน บินหามะ

   4.นายอับดุลรอเซะ เจะเลาะ

   5.นายอับดุลเลาะมาน หามะ

   6.นางสาวรอซีดะห์ กะลูแป

   7.นางสาวอาริณี มูน๊ะ

   8.นางสาวปิ่นอนงค์ ชูสุทธิ์

2.ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สื่อสาร จำนวน 2 ราย ดังนี้

   1.นายณัฐวัฒน์ ดำแก้ว

   2.นายธขภณ ดำแก้ว

https://www.facebook.com/pattani.pipo.7