ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2562

จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02 ] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02 ] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02 ] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-03-02 ] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20 ] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. [2020-02-20 ] ร่วมตรวจเรือและแรงงานในภาคประมง.. [2020-02-20 ] FIT ศรชล.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.. [2020-02-20 ] ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า.. [2020-02-20 ] ผอ.ศจร.เขต 2(สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี.. [2020-02-20 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 9/2562 

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |  อ่าน: 252 ครั้ง

 

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายฟุรกอน  หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญและสรุปผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในรอบ 1 เดือน รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานีโดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี