ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประจำไตรมาสที่ 1 (ครั้งที่ 1/2563)

จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02 ] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02 ] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02 ] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-03-02 ] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20 ] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. [2020-02-20 ] ร่วมตรวจเรือและแรงงานในภาคประมง.. [2020-02-20 ] FIT ศรชล.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.. [2020-02-20 ] ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า.. [2020-02-20 ] ผอ.ศจร.เขต 2(สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี.. [2020-02-20 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประจำไตรมาสที่ 1 (ครั้งที่ 1/2563) 

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |  อ่าน: 283 ครั้ง

 

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 นายฟุรกอน  หาบหา หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา)

โดยในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ได้รับเกียรติจากนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบิหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง มาเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) พบปะกับกลุ่มขาวประมงในพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้กำลังใจ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เรื่องการตรวจเรือประมงของชุดสหวิชาชีพ ณ ห้องประชุมจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

และในวันที่ 29 ตุลาคม 2562  ประชุมแนวทางปฎิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 สู่หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีนายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง นครศรีธรรมราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช