วันที่ 9 มกราคม 2562 ประชุมหารือปัญหาการเข้าใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certication ของท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี

จัดกิจกรรม “ ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-02 ] ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเก.. [2020-03-02 ] ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563.. [2020-03-02 ] ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัต.. [2020-03-02 ] สาระความรู้กับการขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ปีการประมง 2563-2564.. [2020-02-20 ] วิธีรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดบนเรือประมง.. [2020-02-20 ] ร่วมตรวจเรือและแรงงานในภาคประมง.. [2020-02-20 ] FIT ศรชล.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.. [2020-02-20 ] ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า.. [2020-02-20 ] ผอ.ศจร.เขต 2(สงขลา) ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี.. [2020-02-20 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 9 มกราคม 2562 ประชุมหารือปัญหาการเข้าใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certication ของท่าเทียบเรือประมงจังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |  อ่าน: 493 ครั้ง

 

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปัตตานี จัดประชุมชี้แจงการเข้าใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Cerfication (TFCC) ของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี เพื่อหารือปัญหา และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ TFCC ณ ห้องประชุมท่าเทียบเรือประมงปัตตานี โดยมี นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี เป็นประธาน