รางวัลเลิศรัฐ 


 

 NEW รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 คลิก 

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 คลิก

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 คลิก

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 คลิก

ผลงานของกรมประมงในอดีตถึงปัจจุบัน

 

ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานการเขียนใบสมัครที่ได้รับรางวัล ปี 2565 (5 รางวัล)

      จัดส่งผลงานผ่านกรมประมง

      จัดส่งผลงานผ่านจังหวัด

  • เพาะพันธุ์ปลาปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังเขื่อนขุนด่าน) ระดับดี จังหวัดนครนายก
  • หนองต่าย ร่วมใจลดรายจ่ายสร้างรายได้จากธนาคารสัตว์น้ำชุมชน ระดับดี จังหวัดร้อยเอ็ด
  • จากนาข้าวเป็นบ่อปลาสร้างมูลค่าสินค้าประมงสร้างชีวิต ระดับดี จังหวัดขอนแก่น

ผลงานการเขียนใบสมัครที่ได้รับรางวัล ปี 2564 (4 รางวัล)

ผลงานการเขียนใบสมัครที่ได้รับรางวัล ปี 2563 (3 รางวัล)

ผลงานการเขียนใบสมัครที่ได้รับรางวัล ปี 2562 (6 รางวัล)

ผลงานการเขียนใบสมัครที่ได้รับรางวัล ปี 2561 (6 รางวัล)