Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID19

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน.. [2021-08-23 ] ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2564 .. [2021-08-18 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนด.. [2021-08-11 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ.. [2021-08-11 ] ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค 2564.. [2021-08-10 ] ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค 2564.. [2021-08-09 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในก.. [2021-07-23 ] ปล่อยปลาวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563.. [2020-09-29 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำงบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน.. [2020-08-16 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563.. [2020-08-16 ]
อ่านทั้งหมด 

Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID19 

 เผยเเพร่: 2020-08-16  |  อ่าน: 470 ครั้ง

 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในสำนักงานงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)