จำนวนแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง


จำนวนแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 


แหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

จำนวน 184 แห่ง พื้นที่ 13,240.5 ไร่