ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2563)

ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2563) 

 เผยเเพร่: 2020-06-12  |  อ่าน: 96 ครั้ง


สัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยง  14,869,650  กิโลกรัม

สัตว์น้ำจืดที่ผลิตได้ในธรรมชาติ   972,900  กิโลกรัม