โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


[2022-06-01] กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี.. [2022-05-27] พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Angthong.. [2022-05-27] พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Angthong.. [2022-02-18] เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระหว่างประชาชนและผ.. [2022-02-02] งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565 ณ วัดขุนอินทประมูล.. [2021-12-16] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี.. [2021-12-04] บ้านลูกพ่อ ร.๙.. [2021-12-02] ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Wel.. [2021-09-22] มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-09-22] ชี้แจงการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังใน.. อ่านทั้งหมด 

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามนโยบาย "ผันน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง"โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หนองเบิกไพรและบึงลาดจินจาน ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองโดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 130,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนทอง 80,000 ตัว ปลาหมอไทย 30,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 20,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำในจังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัดอ่างทอง เกิดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ในด้านโภชนาการของประชาชน และเพื่อเป็นแหล่งรายได้ของประชาชนที่ประกอบอาชีพการประมง