พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Angthong


[2023-04-26] แสดงความคิดเห็นร่างประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง.. [2023-04-04] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566.. [2022-06-01] กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี.. [2022-05-27] พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Angthong.. [2022-05-27] พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Angthong.. [2022-02-18] เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระหว่างประชาชนและผ.. [2022-02-02] งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565 ณ วัดขุนอินทประมูล.. [2021-12-16] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี.. [2021-12-04] บ้านลูกพ่อ ร.๙.. [2021-12-02] ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Wel.. อ่านทั้งหมด 

พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Angthong 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bangkhen ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีนายประยูร อินสกุล นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ กรมประมง กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังเปิด Fisherman Shop พร้อมกันอีก 76 สาขาทั่วประเทศ เพื่อตั้งเป็นจุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้กับพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยการันตีคุณภาพมาตรฐานด้วยตราสัญลักษณ์ “ประมงธงเขียว” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการการันตีคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่นำมาจำหน่ายภายใน “Fisherman shop" ว่าทั้งหมดได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกรมประมง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น 5 ประการ ได้แก่ 1.สด วัตถุดิบที่สดใหม่ 2.สะอาด ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ 3.ได้มาตรฐาน เป็นไปตามมาตรฐานการเลี้ยง การผลิต และผลิตภัณฑ์ 4. ปลอดภัย ได้รับการตรวจคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานความ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ5. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มาจากการทำประมงและการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมส่วนที่จังหวัดอ่างทอง ณ สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีเปิดร้าน FishermanShop @ Angthong มีนายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง นางศศิธร กาหลง เกษตร สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง นายพะลิน สุทธิบุตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานกระทรวงเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม