ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Well Being @ Angthong)"


[2022-02-18] เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระหว่างประชาชนและผ.. [2022-02-02] งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565 ณ วัดขุนอินทประมูล.. [2021-12-16] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี.. [2021-12-04] บ้านลูกพ่อ ร.๙.. [2021-12-02] ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Wel.. [2021-09-22] มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-09-22] ชี้แจงการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังใน.. [2021-09-22] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมง ประจำปี 2564.. [2021-09-22] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมง ประจำปี 2564.. [2021-08-23] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Well Being @ Angthong)" 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


????????#ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย”อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Well Being @ Angthong)” ส่งผลงานเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2564 ทาง Email:angthongphpto@gmail.com (ไฟล์สกุล.jpg) ชิงเงินรางวัลรวม 52,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ????Download ใบสมัครได้ที่QR Code

#รีบๆมาสมัครกันสายถ่ายภาพ

#งานยุทธศาสตร์กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

#สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

??????????