ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2564


[2022-06-01] กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี.. [2022-05-27] พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Angthong.. [2022-05-27] พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Angthong.. [2022-02-18] เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระหว่างประชาชนและผ.. [2022-02-02] งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565 ณ วัดขุนอินทประมูล.. [2021-12-16] โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดของไทยในแหล่งน้ำจังหวัดอ่างทอง ประจำปี.. [2021-12-04] บ้านลูกพ่อ ร.๙.. [2021-12-02] ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Wel.. [2021-09-22] มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่.. [2021-09-22] ชี้แจงการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังใน.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2564  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2564 พิจารณาเปรียบเทียบ คดีที่ 424/64 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ข้อหา ลักลอบใช้เครื่องมือประมง ประเภทข่ายลอย ทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน  โดยมีนายเจษฎา รักวณิชย์ อัยการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานกรรมการเปรียบเทียบ