ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เปิดรับสมัครอบรม ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 หลักสูตร


[2022-05-12] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว.. [2022-05-11] Fisherman market @chiangrai.. [2022-05-11] เรื่อง กำหนดช่วงระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน แ.. [2022-04-19] พิธีบวงสรวงปลาบึก@บ้านหาดไคร้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประจำปี 2565.. [2022-04-11] สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย No Gift Policy “งดให้ งดรับ”.. [2022-03-21] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565.. [2022-03-04] ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจออนไลน์ ได้โปรดระมัดระวังประกาศขายหรือให้คำแนะนำเก.. [2022-02-16] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565.. [2022-02-06] ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันที่ 16-31 มกราคม 2565.. [2022-01-28] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการป.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เปิดรับสมัครอบรม ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 หลักสูตร 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


 

 

หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป"

 

 

 

หลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ"

 

 

หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (กบนา)"