เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ(กบนา) ปีงบประมาณ 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย


เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ(กบนา) ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ(กบนา)  ปีงบประมาณ 2565 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมจากศูนย์ฯ มาก่อน รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ฉบับที่ 17/2565   233   ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2565 ฉบับที่ 27/2565   233  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 22/2565   200  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 21/2565   195  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2564 ฉบับที่ 14/2565   189  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 13/2565   181  ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภา...  170  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 32/2565   170  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2565 ฉบับที่ 23/2565   166  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ฉบับที่ 18/2565   149


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

     บ้านปง หมู่ ๖ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย     sfchiangrai@gmail.com   053154505   053154505   แฟนเพจ