ข่าวดี! รัฐบาลปรับเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ กลุ่มโคลัมบีสกิน รับเงินกลุ่มแรก

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

 เผยเเพร่: 2021-08-30 |  ผู้สนใจ: 14
 

ข่าวดี! รัฐบาลปรับเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ กลุ่มโคลัมบีสกิน รับเงินกลุ่มแรก

วันนี้ (27 ส.ค. 64)  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  กระทรวงเกษตรฯร่วมกับกระทรวงการคลัง ประกาศใช้หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรฉบับใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลังจากใช้หลักเกณฑ์เดิมมานานตั้งแต่ปี  2556 โดยเพิ่มเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรหลายด้าน ทั้ง พืช  ประมง ปศุสัตว์ เป็นต้น

สำหรับร่างหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564  นั้น  จะต้องเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตร แก่ผู้ประสบภัยที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรฯ ก่อนเกิดภัยพิบัติ ซึ่งคาดว่า  เกษตรกรกลุ่มผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกิน จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับการช่วยเหลือในอัตราใหม่ 

สำหรับอัตราการช่วยเหลือเกษตรตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แบ่งเป็น

                ด้านพืช ข้าว เกษตรกรจะได้รับเยียวยา 1,340 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 20.39% จากเดิมชาวนาจะได้รับเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติ 1,113 บาท/ไร่ ไม่เกิน 30 ไร่/ราย ,
                                    พืชไร่เยียวยา 1,980 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 72.4% จากเดิมพืชไร่จะได้รับเยียวยา 1,048 บาท/ไร่ ไม่เกิน 30 ไร่/ราย, 
                                    พืชสวนเยียวยา 1,980 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 17% จากเดิมพืชไร่จะได้รับเยียวยา 1,690 บาท/ไร่ ไม่เกิน 30 ไร่/ราย, 
                                    ไม้ผลไม้ยืนต้น เยียวยา 4,048 บาท/ไร่ ไม่เกิน 30 ไร่/ราย เดิมไม่ได้รับการเยียวยา

                ประมง อาทิ กุ้งกร้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หรือหอยทะเล เกษตรกรจะได้รับเยียวยา 11,780 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 7.8% จากได้รับเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติ 10,920 บาท/ไร่ ช่วยเหลือไม่เกิน 5 ไร่/ราย, 
                                    ปลาหรือสัตว์น้ำอื่น ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน เกษตรกรจะได้รับเยียวยา 4,682 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 10.8% จากได้รับเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติ 4,225 บาท/ไร่ ช่วยเหลือไม่เกิน 5 ไร่/ราย,
                                    สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ เกษตรกรจะได้รับเยียวยา 368 บาท/ไร่ เพิ่มขึ้น 16.8% จากได้รับเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติ 315 บาท ช่วยเหลือไม่เกิน 80 ตาราเมตร(ตร.ม.)/ราย

                ด้านปศุสัตว์ อายุน้อยกว่า 6 เดือน เกษตรกรจะได้รับเยียวยา 13,000 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 116% จากเดิมเยียวยา 6,000 บาท/ตัว, 
                                    อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี เกษตรกรจะได้รับเยียวยา 22,000 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 83% จากเดิมเยียวยา 12,000 บาท/ตัว, 
                                    อายุมากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี เกษตรกรจะได้รับเยียวยา 29,000 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 81% จากเดิมเยียวยา 16,000 บาท/ตัว, 
                                    อายุมากกว่า 2 ปี เกษตรกรจะได้รับเยียวยา 35,000 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 75% จากเดิมเยียวยา 20,000 บาท/ตัว 
                                และเพิ่มการเยียวยา จาก 2 ตัว/ราย เป็นไม่เกิน 5 ตัว/ราย

                                กระบือ เกษตรกรจะได้รับเยียวยา 15,000 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 87.5% จากเดิมเยียวยา 8,000 บาท/ตัว, 
                                    อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี เกษตรกรจะได้รับเยียวยา 24,000 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 71% จากเดิมเยียวยา 14,000 บาท/ตัว, 
                                    อายุมากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี เกษตรกรจะได้รับเยียวยา 32,000 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 77% จากเดิมเยียวยา 18,000 บาท/ตัว, 
                                    อายุมากกว่า 2 ปี เกษตรกรจะได้รับเยียวยา 39,000 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 77% จากเดิมเยียวยา 22,000 บาท/ตัว 
                                และเพิ่มการเยียวยา จาก 2 ตัว/ราย เป็นไม่เกิน 5 ตัว/ราย

                                สุกร อายุ 1-30 วัน ได้รับเยียวยา 1,500 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 15% จากเดิมเยียวยา 1,300 บาท/ตัว เยียวยาไม่เกิน 10 ตัว/ราย 
                                    ส่วนอายุมากกว่า 30 วัน ได้รับเยียวยาเท่าเดิมคือ 3,000 บาท/ตัวไม่เกิน 10 ตัว/ราย, 

                                แพะ/แกะ อายุ 1-30 วัน ได้รับเยียวยา 1,500 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 15% จากเดิมเยียวยา 1,300 บาท/ตัว เยียวยาไม่เกิน 10 ตัว/ราย 
                                    ส่วนอายุมากกว่า 30 วันขึ้นไป จะได้รับเยียวยา 3,000 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 50% จากเดิมเยียวยา 2,000 บาท/ตัว ไม่เกิน 10 ตัว/ราย

                                ไก่พื้นบ้าน/ไก่งวง อายุ 1-21 วันได้รับเยียวยา 30 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 20% จากเดิมได้รับการเยียวยา 25 บาท/ตัว ไม่เกิน 300 ตัว/ราย, 
                                    อายุมากกว่า 21 วัน ได้รับเยียวยา 80 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 60% จากเดิมได้รับการเยียวยา 50 บาท/ตัว ไม่เกิน 300 ตัว/ราย, 

                                ไก่ไข่เยียวยา ไม่เกิน 1,000 ตัว/ราย อายุ 1-21 วันได้รับเยียวยา 30 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 50% จากเดิมได้รับการเยียวยา 20 บาท/ตัว, 
                                    อายุมากกว่า 21 วัน ได้รับเยียวยา 100 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 20% จากเดิมได้รับการเยียวยา 80 บาท/ตัว

                                เป็ดไข่ เยียวยาไม่เกิน 1,000 ตัว/ราย อายุ 1-21 วันได้รับเยียวยา 30 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 50% จากเดิมได้รับการเยียวยา 20 บาท/ตัว, 
                                    อายุมากกว่า 21 วัน ได้รับเยียวยา 100 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 100% จากเดิมได้รับการเยียวยา 50 บาท/ตัว, 

                                เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ อายุ 1-21 วันได้รับเยียวยา 30 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 50% จากเดิมได้รับการเยียวยา 20 บาท/ตัว, 
                                    อายุมากกว่า 21 วัน ได้รับเยียวยา 80 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 60% จากเดิมได้รับการเยียวยา 50 บาท/ตัว

                                นกกระทา เยียวยาไม่เกิน 1,000 ตัว/ราย อายุ 1-21 วันได้รับเยียวยา 10 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 20% จากเดิมได้รับการเยียวยา 8 บาท/ตัว, 
                                    อายุมากกว่า 21 วัน ได้รับเยียวยา 30 บาท/ตัว เพิ่มขึ้น 100% จากเดิมได้รับการเยียวยา 15 บาท/ตัว 

                                ส่วน พืชอาหารสัตว์ เยียวยาไม่เกิน 20 ไร่/รายเท่าเดิม โดย เมล็ดพันธุ์เดิม เยียวยา 220 บาท/ไร่ ไร่ละไม่เกิน 2 กิโลกรัม 
                                และหน่อพันธุ์/ท่อนพันธุ์ เยียวยา 625 บาท/ไร่ จำนวน 250 กิโลกรัม/ไร่ รัฐบาลจะเยียวยาให้ในอัตรา 1,300 บาท/ไร่

ที่มา : 7HD ร้อนออนไลน์

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
  •   ประกาศวันที่: 2021-08-30
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-08-30
  •  บทความ
  • เบอร์ติดต่อหน่วยงานในสังกัดกรมประมง ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรับปรุง 20 สิงหาคม 2563) ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง 13 อำเภอ ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ

    Copyright © 2016-2021 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor) Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000.  การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID: fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล