คู่มือการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่20-30กันยายน2564

 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งคู่มือการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่20-30กันยายน2564

  •   หน่วยงาน: กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  •   ประกาศวันที่: 2021-09-19
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2021-09-30 
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

     กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารจัดการทรัพยากร อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4 กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    recruitment.r@personnel.mail.go.th   025620536   025620536   แฟนเพจ