ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

  •  Hit 20 อันดับ
  • รัชกาลที่ 10.. (1,775)  ปลาประจำจังหวัดอ่างทอง.. (1,634) รัชกาลที่ 10.. (809) ตรวจเยี่ยม.. (779) การมาตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 2.. (723) งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6.. (711) ปล่อยพันธุ์สัตว์ ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหน่องเจ้็ดเส็น.. (702) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2561.. (641) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34.. (625) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (624) กำหนดเขตการทำการประมง.. (576) ตรวจสอบข้อเท็จจริง.. (541) สถานการณ์ปลิง.. (477) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (448) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวาย.. (438) ปล่อยปลาวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563.. (418) Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID19.. (398) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ"วันประมงแห่งาติ" .. (398) สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง.. (383) รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (331)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000