ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำงบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำงบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

 เผยเเพร่: 2020-08-16  |   ข่าววันที่: 2020-08-12 |  อ่าน: 323 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองจัดกอจกรรมปล่อยพันธุ์สัตวืน้ำ โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการหลัก พัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมหลักพัฒนาระบบนิเวศทางน้ำและเพิ่มประสิทะิภาพการประมงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำสร้างความสมดุลคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าน้ำวัดท่าสุทธาวาส อำเภอป่าโมก และแม่น้ำน้อย บริเวณท่าน้ำหน้าวัดยางทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • รัชกาลที่ 10.. (1,775)  ปลาประจำจังหวัดอ่างทอง.. (1,634) รัชกาลที่ 10.. (809) ตรวจเยี่ยม.. (779) การมาตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 2.. (723) งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6.. (711) ปล่อยพันธุ์สัตว์ ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหน่องเจ้็ดเส็น.. (702) ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2561.. (641) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34.. (625) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (624) กำหนดเขตการทำการประมง.. (576) ตรวจสอบข้อเท็จจริง.. (541) สถานการณ์ปลิง.. (477) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (448) กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวาย.. (438) ปล่อยปลาวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563.. (418) Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID19.. (398) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ"วันประมงแห่งาติ" .. (398) สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง.. (383) รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (331)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000