การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

E-Book (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)...

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2019-06-25  |   ข่าววันที่: 2019-06-25  |  38 ครั้ง
ปลาน็อค...

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 เผยเเพร่: 2019-06-25  |   ข่าววันที่: 2019-06-25  |  330 ครั้ง


จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่วงเดือน


  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (942)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (719) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (674) ข้อมูลแสดงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ.. (644) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (602) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (568) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (555) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (536) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (534) การเพาะเลี้ยงกบ.. (516) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (505) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (490) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (461) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (448) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (429) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (403) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (361) ปลาน็อค.. (330) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (310) การป้องกัน รักษาสัตว์น้ำป่วยหรือตาย ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล.. (281)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100