การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 เผยเเพร่: 2021-05-12  |   ข่าววันที่: 2021-05-12  |  318 ครั้ง


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     50 อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900