การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (จำนวน 4 ตำแหน่ง) กองบริหารทรัพยากรบุคคล

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (จำนวน 4...

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (จำนวน 4 ตำแหน่ง)

 เผยเเพร่: 2021-02-18  |   ข่าววันที่: 2021-02-18  |  623 ครั้ง


- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 199 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การคัดเล


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ