ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

 เผยเเพร่: 2021-01-28  |   ข่าววันที่: 2021-01-28  |  571 ครั้ง


- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 109 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรื่่อง รับสมั


ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

 เผยเเพร่: 2020-12-30  |   ข่าววันที่: 2020-12-30  |  1,157 ครั้ง


- หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 1392 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่่อง รับสมัครคัดเลื


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ