สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปล่อยปลาลงในบ่อทดลองของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี  เนื่องในงานวันดินโลก ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปล่อยปลาลงในบ่อทดลองของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี  เนื่องในงานวันดินโลก ปี 2563 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-16  |   ข่าววันที่: 2020-12-16 |  อ่าน: 32 ครั้ง
 

16 ธันวาคม 2563  นางยู่อี้  เกตเพชร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาการประมงจังหวัดสระบุรี นายรัชผล ผลมั่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางอรุณ เจริญสุข  ประมงอำเภอพระพุทธบาท พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปล่อยปลาลงในบ่อทดลองของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี  เนื่องในงานวันดินโลก ปี 2563 เพื่อสร้างการรับรู้วันดินโลกทุกระดับและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน วันดินโลก ประจำปี 2563 ที่สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน  ภายในงานมีกลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักเรียน ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน การจัดนิทรรศการจากหน่วยงาน ต่างๆ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ แจกพันธ์ไม้ การแสดงผลงานหมอดินอาสา  การสาธิตไถกลบถั่วพร้าและหว่านปอเทือง เพื่อปรับปรุง


 Tags

  •  บทความ
  • ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง 13 อำเภอ ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (7,062)  สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (5,217) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (4,072) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (3,752) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (2,232) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,794) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,695) พระราชกำหนดการประมง.. (1,674) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,590) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (1,544) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (1,446) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (1,396) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (1,347) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (952) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (820) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (791) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (696) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (685) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (639) คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (606)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor) Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000.  Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล