กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัด โดยนายวุฒิชัย พลหนองหลวง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ น.ส.ปวีณ์นุช บุญล้ำ นักวิชาการประมง รับผิดชอบอำเภอหนองแซง พร้อมด้วยนายสัญชัย คชประดิษฐ์ ประมงอำเภอบ้านหมอ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืช ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดอู่ตะเภา ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งพันธุ์ปลานี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สระบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยพิบัติ   516   ภารกิจประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    157  ภารกิจประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    134  ภารกิจประจำวันที่ 2ุ9 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    117  ภารกิจประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    114  ภารกิจประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   109  ภารกิจประจำวันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    103  ภารกิจประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   103  ภารกิจประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   100  ภารกิจประจำวันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE ที่ตั้ง : 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2)            ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000           123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor)            Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000 การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย)                                       โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : fpo-saraburi@fisheries.go.th หรือ fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID : fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    fpo_saraburi@fisheries.go.th   0 3634 0742   0 3634 0742   แฟนเพจ