ประมงอำเภอหนองแค และคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team : OT อำเภอหนองแค มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

ประมงอำเภอหนองแค และคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team : OT อำเภอหนองแค มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2563  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-08-31  |   ข่าววันที่: 2020-08-31 |  อ่าน: 258 ครั้ง
 

31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค พร้อมด้วยนางสาวฐานภัทร สุวลักษณ์ ประมงอำเภอหนองแค และคณะทํางานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอําเภอ (Operation Team : OT อำเภอหนองแค มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ออกหน่วยให้บริการด้านการประมง และร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรา... (129)   การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะก... (121)  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ... (111)  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564  (96)  ประมงจังหวัดสระบุรี นำเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมคัดเลือกเกษตรกร และสถานบันเกษตรกรด... (92)  การประชุมประชาคมแผนที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1... (91)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ... (87)  สืบสาน รักษา ต่อยอด ประมงสร้างชีวิต พระมหากรุณาธิคุณจาก ‘ในหลวง’ สู่ปวงชนชาวไทย  (85)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 "21 กันยายน วันประมงแห... (82)  การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการฯ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนราชการแล... (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE ที่ตั้ง : ๑๒๓ หมู่ ๖ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น ๒)            ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐           ๑๒๓ Moo ๖, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (๒nd floor)            Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, ๑๘๐๐๐ การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย ๙ (๑๐ บาทตลอดสาย)                                       โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID : fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล