โครงการสร้างความเข็มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม ประจำปี 2560 เพื่อให้ประเทศไทยหน้าอยู่ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

โครงการสร้างความเข็มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม ประจำปี 2560 เพื่อให้ประเทศไทยหน้าอยู่ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-14  |   ข่าววันที่: 2017-06-14 |  อ่าน: 341 ครั้ง
 

14 มิถุนายน 2560 พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ กนช. (เพื่อแสดงความคิดเห็น และรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลากระชังในเขตจังหวัดสระบุรี) ภายใต้การโครงการสร้างความเข็มแข็งต่อการปฏิรูปสังคม ประจำปี 2560 เพื่อให้ประเทศไทยหน้าอยู่ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานจากกรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี, สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี, กรมชลประทาน สระบุรี, สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี, และกลุ่มสมาชิกตัวแทนผู้เลี้ยงปลาในกระชังสระบุรี ที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังจาก 4 อำเภอ ในแม่น้ำปลาสัก เช่น อำเภอแก่งคอย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองสระบุรี  และอำเภอเสาไห้ จำนวน 136 ราย 


  •  บทความ
  • ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง 13 อำเภอ ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (7,062)  สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (5,217) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (4,072) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (3,752) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (2,232) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,794) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,695) พระราชกำหนดการประมง.. (1,674) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,590) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (1,544) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (1,446) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (1,396) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (1,347) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (952) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (820) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (791) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (696) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (685) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (639) คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (606)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor) Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000.  Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล