ข่าวถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง ที่ประสงค์จะขนส่งสินค้าประมงข้ามจังหวัดทุกท่าน โปรดทราบ และถือปฏิบัติ

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

ข่าวถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง ที่ประสงค์จะขนส่งสินค้าประมงข้ามจังหวัดทุกท่าน โปรดทราบ และถือปฏิบัติ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-08  |   ข่าววันที่: 2020-04-08 |  อ่าน: 138 ครั้ง
 

ข่าวถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง ที่ประสงค์จะขนส่งสินค้าประมงข้ามจังหวัดทุกท่าน โปรดทราบ และถือปฏิบัติ

ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและออกข้อกำหนดห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น โดยโทษ ของผู้ที่จงใจฝ่าฝืน และไม่มีเหตุอันควรออกนอกเคหสถาน จะมีโทษจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นั้น

ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการด้านประมง ติดต่อขอหนังสือรับรองความจำเป็นขนส่งสินค้าผลผลิตด้านการประมงข้ามจังหวัด...จากประมงอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ประมงที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง 

.......ขอให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการทุกท่าน พกพาบัตรประชาชน และหนังสือรับรองฯ ติดตัวทุกครั้งที่เดินทาง.......

?ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรด้านล่างนี้?
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี             036 340 742 
"ประมงจังหวัดสระบุรี                065 940 1429
"(หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)     065 940 1425
"ประมงอำเภอหนองแค    (อำเภอวิหารแดง)    065 940 1427
"ประมงอำเภอบ้านหมอ    (อำเภอเสาไห้)        065 940 1431
"ประมงอำเภอหนองโดน    (อำเภอดอนพุด)        065 940 1432
"ประมงอำเภอแก่งคอย     (อำเภอแก่งคอย)    065 940 1430
"ประมงอำเภอพระพุทธบาท (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 065 940 1428 


 Tags

  •  บทความ
  • ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมง 13 อำเภอ ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (7,078)  สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (5,228) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (4,082) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (3,765) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (2,232) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,795) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,698) พระราชกำหนดการประมง.. (1,674) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,592) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (1,556) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (1,450) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (1,401) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (1,348) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (953) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (820) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (793) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (697) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (685) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (640) คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563.. (616)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor) Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000.  Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล