โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-01-11  |   ข่าววันที่: 2019-01-10 |  อ่าน: 59 ครั้ง
 

นายสุวิท ชูช่วย ประมงอำเภอหนองโดน พร้อมด้วยนายสัญชัย คชประดิษฐ์ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติ และนายเดชณรงค์ โพธิ์ศรี นักวิชาการประมง นำเกษตรกร จำนวน 31 ราย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดฝึกอบรมโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ณ ห้องประชุม อบต.บ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวจิตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ


 Tags

  •  บทความ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60)
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (3,269)  หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (2,896) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,689) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,598) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,233) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,174) พระราชกำหนดการประมง.. (1,164) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (1,116) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (877) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (861) คู่มือ ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ฉบับย่อ สำหรับประชาชน.. (782) ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60).. (601) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (586) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (586) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (574) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (535) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (492) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (482) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (455) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (380)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล