ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง หน่วยงานกรมประมง แบบบูรณาการ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง หน่วยงานกรมประมง แบบบูรณาการ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-10-31  |   ข่าววันที่: 2018-10-31 |  อ่าน: 86 ครั้ง
 

31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง หน่วยงานกรมประมง แบบบูรณาการ จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี 


 Tags

  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (4,490)  สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (4,085) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,413) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (2,198) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,913) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,509) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,473) พระราชกำหนดการประมง.. (1,429) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (1,144) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (1,110) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,026) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (828) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (741) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (739) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (710) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (639) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (576) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (562) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (478) ข้อเท็จจริง เรื่องปลากระชังในแม่น้ำป่าสัก อำเภอแก่งคอย น๊อคน้ำตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากฝนตกหนัก.. (472)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล