ประชุมจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า จำหน่ายผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุก ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

ประชุมจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า จำหน่ายผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุก ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-09-14  |   ข่าววันที่: 2018-09-14 |  อ่าน: 100 ครั้ง
 

17 สิงหาคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี โดยนางยู่อี้ เกตเพชร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง จัดประชุมจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่า จำหน่ายผลผลิต และการเชื่อมโยงตลาด กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกหมู่ 6 8 9 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดส้มป่อย ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


 Tags

  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ
  •  Hit 20 อันดับ
  • การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (4,804)  สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (4,226) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,493) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (2,469) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,947) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,554) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,508) พระราชกำหนดการประมง.. (1,473) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (1,172) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (1,155) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,080) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (874) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (842) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (766) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (721) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (659) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (588) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (587) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (500) ข้อเท็จจริง เรื่องปลากระชังในแม่น้ำป่าสัก อำเภอแก่งคอย น๊อคน้ำตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากฝนตกหนัก.. (484)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล