นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-07  |   ข่าววันที่: 2018-06-07 |  อ่าน: 190 ครั้ง
 

7 มิถุนายน 2561 ว่าที่เรือตรีศรัญยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 4 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 77 ราย (สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี เป็น SC) โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี, นายรัชพล ผลมั่ง ประมงอำเภอบ้านหมอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีและมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรฯ


 Tags

  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60)
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (3,911)  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (3,795) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,296) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (1,844) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,843) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,438) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,392) พระราชกำหนดการประมง.. (1,376) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (1,070) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (1,046) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (934) ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60).. (764) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (759) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (681) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (674) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (606) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (596) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (544) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (533) ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง).. (446)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล