หนอนแม่โจ้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า หนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly: BSF) จาก "สวนต้อง ๙"

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี


หนอนแม่โจ้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า หนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly: BSF) จาก "สวนต้อง ๙" #แหล่งโปรตีนของสัตว์น้ำ

หนอนแม่โจ้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า หนอนแมลงวันลาย (Black Soldier Fly: BSF) จาก "สวนต้อง ๙" 

พลังหญิงเก่ง คุณอ้อ หรือ คุณสิริ จันทประแดง แห่ง “สวนต้อง ๙” อยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ผู้ที่มองเห็นคุณค่าทางอาหารของหนอนสำหรับเลี้ยงเป็ด ไก่ ปลา เป็นแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์มากทางหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์ แปลงเป็นอาหารสะอาด และยังกำจัดของเสียในครัวเรือน คือ หนอนแมลงวันลาย หรือ หนอนแม่โจ้

จุดประสงค์หลักของการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย เพื่อที่เราจะได้ตัวหนอนแล้วจะได้ปุ๋ยและตัวหนอนไปเลี้ยงสัตว์ของเราในฟาร์มทั้งหมด เพราะในฟาร์มปลูกผักอินทรีย์ ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่เป็นประโยชน์สำหรับพืชมาเป็นส่วนผสมในการเตรียมดิน เพราะว่ามูลของของหนอนแมลงวันลายมีอินทรียวัตถุสูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปลอกหนอน ปลอกดักแด้มีแคลเซียมสูง เป็นไคโตซานอย่างดี สามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ ถือเป็นแหล่งทดแทนแคลเซียม พอๆ กับปลาป่น เปลือกกุ้ง เปลือกปูป่น

การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย จำเป็นต้องมีโรงเรือนหรือมุ้งครอบ เพื่อจำกัดเนื้อที่เพาะพันธุ์ ป้องกันการบินออกไปของแมลงวันและป้องกันแมลงวันหรือสัตว์อื่นเข้ามาผสมอาจจะนำเชื้อโรคมาแพร่ได้ ที่สวนทำโรงเรือนมุ้งลวดก็เพียงพอแล้ว การเลี้ยงหนอนแมลงวันจึงมีต้นทุนที่ต่ำมาก เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเลยทีเดียว

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_212169

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยพิบัติ   517   ภารกิจประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    157  ภารกิจประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    134  ภารกิจประจำวันที่ 2ุ9 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    117  ภารกิจประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    115  ภารกิจประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   109  ภารกิจประจำวันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    103  ภารกิจประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   103  ภารกิจประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   100  ภารกิจประจำวันที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   97


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE ที่ตั้ง : 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2)            ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000           123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor)            Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000 การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย)                                       โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : fpo-saraburi@fisheries.go.th หรือ fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID : fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    fpo_saraburi@fisheries.go.th   0 3634 0742   0 3634 0742   แฟนเพจ