เจ้าหน้าที่ พบปะ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เกษตรกรแปลงใหญ่ปลาดุก สระบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ พบปะ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เกษตรกรแปลงใหญ่ปลาดุก สระบุรี 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-02-06  |   ข่าววันที่: 2018-02-06 |  อ่าน: 214 ครั้ง
 

6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี นำโดยนางยู่อี้ เกตเพชร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายอรรถพล วงศ์อมฤต ประมงอำเภอพระพุทธบาท, นางสาวพวงทอง วันมงคล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี, นางปราณี จันทร์ทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่พบปะ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้กับกลุ่มเกษตรกร ในโครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แปลงใหญ่ปลาดุก หมู่ 8,9,11) ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดส้มป่อย ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสุเมธ ธีรนิติ นายอำเภอพระพุทธบาท ร่วมพบปะ พูดคุย กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ ด้วย


 Tags

  •  บทความ
  • ข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี...Update! การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กระบวนการดำเนินงานตรวจประเมิน มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คู่มือการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย Work Manual การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง) (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2560-2564) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย Department of Fisheries รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60)
  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำจืดประจำจังหวัดสระบุรี (ปูน้ำตกสระบุรี).. (3,551)  หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค.. (3,059) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,992) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี.. (1,688) ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมประมง.. (1,441) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ (มาตรา 60).. (1,339) คู่มือสำหรับประชาชน (ด้านประมง).. (1,243) พระราชกำหนดการประมง.. (1,241) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมงผิดกฎหมาย.. (931) วิสัยทัศน์ – พันธกิจ.. (925) คู่มือ ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ฉบับย่อ สำหรับประชาชน.. (842) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (759) ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (ผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ที่จะหมดอายุในปี 60).. (670) ข่าวประชาสัมพันธ์: ห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนัก.. (653) เรื่องดีๆ ช่วยบอกต่อ: ผลิตในแม่น้ำป่าสักจังหวัดสระบุรี! กุ้งก้ามกรามที่ชาวบ้านจับได้บริเวณแม่น้ำป่าสัก ณ วัดดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จ.. (629) ข้อมูลผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (615) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร.. (520) ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ.. (507) สรุปข้อมูลด้านการประมง.. (486) ข้อมูลทั่วไปด้านประมง จังหวัดสระบุรี.. (426)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (Saraburi Fisheries Provincial Office) ที่ตั้ง: 123 หมู่ 6 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 Email: saraburi_fish@yahoo.com, fpo.saraburi1@gmail.com LINEID: fposaraburi QR Code Line การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย) โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล