งานเทศกาลวันแห่งความรัก ณ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี


งานเทศกาลวันแห่งความรัก ณ ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี       สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ให้การสนับสนุนกิจกรรม "The green of love" @ Banana Blossom Green Market in Chaloemph ระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์  2565 ณ ตลาดหัวปลี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยเข้าร่วมออกบูธจัดนิทรรศการด้านวิชาการด้านการประมง และแจกพันธุ์ปลาสวยงาม พร้อมทั้งนำเกษตรกรที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ ภายในงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรออกสู่ตลาดชุมชน อาทิ น้ำพริกปูนา ยำปูนา, ปลาหมอแดดเดียว กบแดดเดียว, ปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกเส้น และปลาจ๋อม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตลาดประมง สระบุรี    258   ภารกิจประจำวัน 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   210  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ติ...  197  กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื...  163  ภารกิจประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    123  ประกาศผลการตัดสิน ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "สัตว์น้ำมงคล" เนื่องในงานวันประมงน้...  119  กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ...  113  ภารกิจประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    107  ภารกิจประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี    98  กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา...  91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี SARABURI FISHERIES PROVINCIAL OFFICE ที่ตั้ง : 123 หมู่ 6 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2)            ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000           123 Moo 6, Saraburi Provincial Hall, Saraburi Fisheries Provincial Office (2nd floor)            Takud Sub-district, Mueang Saraburi District, Saraburi, 18000 การเดินทางสาธารณะ : รถสองแถวสาย 9 (10 บาทตลอดสาย)                                       โดยจุดจอดรถสองแถวเริ่มต้นที่ บขส.สระบุรี สิ้นสุดที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี  Social Network     : fpo.saraburi1@gmail.com : Facebook สำนักงานประมงจังหวัด สระบุรี  LINEID : fposaraburi QR Code Line    ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวพรศิริ โพธาราม   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล    fpo.saraburi1@gmail.com   0 3634 0742   0 3634 0742   แฟนเพจ